Taiyuan

儿童医院

Ospital ng mga Bata

Tindahan ng Buick 4S

Tindahan ng Honda 4S